Gimnaziul, o nouă provocare pentru micuții noștri, ateliere pentru grupa de vârstă 11-15 ani

Grupa de vârsta 11-15 ani – “Vârsta de grație socială”

În această perioadă se produc schimbări importante atât la nivelul dezvoltării proceselor cognitive, cât și la nivel fizic și relațional. În mediul școlar apar elemente noi ce țin de gestionarea relațiilor cu mai mulți profesori și asteptările acestora, diversificarea materiilor de studiu, schimbarea orarului, schimbări care îi solicită preadolescentului un efort în plus de adaptare si recalibrare. În activitatea de învățare, trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial implică un mare efort și pot apărea primele insuccese, ceea ce poate produce modificări ale atitudinii față de școală.

În același timp, schimbări importante se produc și la nivelul relațiilor familiale, preadolescentul începând să fie privit deosebit de statutul lui de copil, iar părinții pot avea atitudini ambigui. În anumite situații îl consideră mare și îl încarcă cu responsabilități, iar în altele îl consideră încă un copil și îi limitează autonomia.

Prins în vâltoarea acestor schimbări, la care se adaugă și transformările fizice, preadolescentul poate fi ușor derutat în formarea imaginii de sine, care devine din ce în ce mai importantă, în câștigarea independenței și până unde se poate considera autonom. Toate aceastea, coroborate cu interesul crescut al preadolescentului de a iniția relații sociale și de a aparține unui grup de covârstnici, au un efect major asupra încrederii în sine și a forțelor proprii, aspecte importante în evoluția lui ulterioară.

Participând la atelierele de dezvoltare personală, preadolescentul poate descoperi noi metode de a se integra în grup și de a relaționa cu ceilalți, satisfăcându-i în același timp nevoia lui de a se cunoaște și de a afla răspunsuri, toate aceastea, într-un cadru sigur, armonios, fără judecăți și în care se poate exprima liber . Astfel, se va îmbunătăți nivelul său de asertivitate, va avea mai multa încredere în forțele proprii, descoperind noi resurse care îl vor ajuta în luarea deciziilor și îi vor dezvolta abilitățile de a face față situațiilor dificile, într-un mod constructiv.

1.     RESURSELE MELE ȘI PUNCTELE VULNERABILE (ASPECTELE DE ÎMBUNĂTĂȚIT)

Grupe de vârstă:

11 -13 ani

13-15 ani

Durata: 3 h/ 2 ședințe

Grupa de lucru: max 10 copii

Obiective:

– Conștientizarea imaginii de sine: cum mă văd eu, cum mă văd ceilalți

– Identificarea propriilor resurse, dorințe, nevoi

– Valorificarea resurselor în diferite situații de viață

– Spiritul de echipă – cum mă poate ajuta să-mi ating obiectivele

2.     ÎMI CUNOSC RESURSELE ȘI MĂ DESCOPĂR

Grupe de vârstă:

11 -13 ani

13-15 ani

Durata: 2h /6 ședințe

Grupa de lucru: max 10 copii

Obiective:

– Conștientizarea imaginii de sine: cum mă văd eu, cum mă văd ceilalți

– Identificarea propriilor resurse, dorințe, nevoi

– Valorificarea resurselor în diferite situații de viață

– Spiritul de echipă – cum mă poate ajuta să-mi ating obiectivele

– Ce înseamnă să fii asertiv – cum spun ceea ce gândesc și am nevoie

– Toleranța și diferențele interindividuale

Așteptăm înscrierile pe adresa mihaela.feodorof@yourway. ro